مستندات سیچک

نحوه کسب در آمد

سیچک یک سوشال تریدینگ است، اگر شما یک تحلیلگر بازار های مالی هستید می توانید با راه اندازی یک حساب و انتشار تحلیل های خود برای خود کارنامه خلق کنید. سیچک برای شما به رایگان مخاطب جذب خواهد کرد. شما با فروش اشتراک خود برای دریافت تحلیل های vip می توانید کسب درآمد کنید.