مستندات سیچک

چرا ریسک به ریوارد کمتر شده است؟

در سیستم سود نهایی مهم می باشد، نه ریسک به ریوارد نمایش داده شده بر روی چارت.

زمانی که شما یک سیگنال با 3 تارگت ثبت می کنید، ممکن است نسبت حد ضرر به تارگت 3 شما (یعنی همان ریسک به ریوارد )بسیار بالا باشد اما وقتی شما در تارگت اول و دوم خود حجم زیادی از معامله را می بندید، ریسک به ریوارد واقعی شما کمتر از مقدار نشان داده شده بر روی چارت می باشد.

در پایین ریسک به ریوارد هر سیگنال میتوانید اثبات محاسبات را مشاهده کنید: